Vēl pamācības   >

Noteikumi un nosacījumi

Sīkdatņu informācija

Mūsdienās lielākā daļa mājaslapas izmanto sīkdates, tai skaitā arī mūsu mājaslapa izmanto sīkdates, lai sniegtu Jums vislabāko pieredzi lietojot mūsu vietni. Sīkdates ir mazi teksta faili, kuri tiek izvietoti uz Jūsu datoru vai viedierīci, kad Jūs apmeklējat mūsu vietni. Mēs neizmantojam sīkdatnes, lai: Apkopotu vai iegūtu Jūsu personīgo informāciju (Bet ja Jūs esat snieguši piekrišanu, tad saglabājam tikai nepieciešamo informāciju) Apkopot vai iegūt slepenu informāciju (Bet ja Jūs esat snieguši piekrišanu, tad saglabājam tikai nepieciešamo informāciju) Nodot iegūtos datus trešajām personām vai korporācijām. Amber IT izmanto 2 veidu sīkdatnes: Session cookies — Sesiju sīkdates, kuras automātiski dzēšās, kad Jūs aizverat savu pārlūka programmu Persistent cookies — Ilgermiņa sīkdates, kuras dzēšās tikai pēc laika. Amber IT izveido sekojošas sīkdates, kad Jūs apmeklējat mūsu vietni: WHMCSInstanceID — Šis ir visizplatītākais sīkdatnes fails, kuru izmantos lielākā daļa PHP vietņu. Tādējādi tiek saglabāts katra apmeklētāja unikālais sesijas ID un mainīgie var pāriet no vienas lapas uz citu. Sīkdatnē ir tikai atsauce uz…

Read time: 6 mins Lasīt tālāk »

Distances līgums

SERVISA LĪGUMS LĪGUMA TERMINI Maksājuma pieprasījumi – RP Data kārtējie rēķini, kā arī visi citi RP Data izrakstītie maksājuma pieprasījumi šī līguma sakarā, t.sk. līgumsoda izmaksas pieprasījumi, attiecībā uz ABONENTU kā maksātāju. Pakalpojumi – RP DATA nodrošinātie Interneta domēna, e-pasta, Interneta lapas uzturēšanas pakalpojumi un citi pakalpojumi. Puses – RP DATA un ABONENTS kopā. RP DATA kārtējie rēķini – RP DATA ikmēneša izrakstītie rēķini par Pakalpojumu sniegšanu.     Līguma priekšmets 1.1. Ar šo ABONENTS uzdod un RP DATA apņemas nodrošināt Pakalpojumus saskaņā ar šī līguma noteikumiem, bet ABONENTS apņemas tos apmaksāt saskaņā ar RP DATA izrakstītajiem rēķiniem attiecīgajā laikā periodā.1.2. Pakalpojuma maksa tiek noteikta, pamatojoties uz spēkā esošajiem RP DATA tarifiem, ar kuriem ABONENTS ir iepazīstināts.1.3. Ar šo līgumu pielīgto saistību izpildes kontekstā, atbilstoši  Eiropas Parlamenta un padomes Regulā Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis) (turpmāk ¬ Regula) noteiktajam, ABONENTS tiek uzskatīts par…

Read time: 15 mins Lasīt tālāk »

Datu drošība

Klientu turpmāk šī līguma tekstā – Pārzinis, no vienas puses, un SIA “RP DATA”, vien.reģ.Nr. 40203105200, turpmāk tekstā – Apstrādātājs, no otras puses, turpmāk tekstā - Puses vai katra atsevišķi - Puse, ņemot vērā, ka šīs vienošanās parakstīšanas brīdī starp pusēm ir parakstīts Distances līgums, kas slēgts Apstrādātāja reģistrācijas brīdi https://my.amberit.eu. kurš nākotnē var tikt papildināts un grozīts; starp pusēm nākotnē var tikt noslēgti citi līgumi, citas vienošanās, citi darījumi, viss kopā, ieskaitot iespējamos nākotnes darījumus, turpmāk tekstā Līgums, Apstrādātājs, ņemot vērā Līgumā noteiktos pienākumus un tiesības, Pārziņa interesēs un uzdevumā veic fizisku personas datu apstrādi kā Apstrādātājs Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK, turpmāk tekstā – Regula, izpratnē vai Operators Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē, bez viltus, maldības un spaidiem vienojās par sekojošo: LĪGUMA PRIEKŠMETS Apstrādātājs Pārziņa interesēs un uzdevumā veic personas datu…

Read time: 29 mins Lasīt tālāk »


Warning: file_get_contents(http://api.wipmania.com/35.175.107.77?[YOUR SITE URL]): failed to open stream: Connection refused in /var/www/vhosts/amberit.eu/httpdocs/wp-content/themes/amberit/inc/layout-functions.php on line 821