Domēna (zonas) paplašinājumi - .mu

.mu

Iekļauts kopā ar domēna vārdu:

20 MB Linux Hostings + 1 E-pasta kastīte ar 1 GB diska vietu
DNS vadības panelis:
Domēna vārda kontaktu maiņa

Iegādāties par

€68.00
Bez PVN/gadā

atjaunošana

€73.00

Bez PVN/gadā

pārcelt

€68.00

Bez PVN/gadā
Pirkt
pārcelt