Domēna (zonas) paplašinājumi - .mx

.mx

Iekļauts kopā ar domēna vārdu:

20 MB Linux Hostings + 1 E-pasta kastīte ar 1 GB diska vietu
DNS vadības panelis:
Domēna vārda kontaktu maiņa

Iegādāties par

€41.22
Bez PVN/gadā

atjaunošana

€45.22

Bez PVN/gadā

pārcelt

€41.22

Bez PVN/gadā
Pirkt
pārcelt